Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε δια ζώσης συνεδρίαση: Την Τετάρτη 3/05/2023

28.04.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 17:34

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 3η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 3/5/2023

(Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση - Αποδοχή Σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου Χανίων για Στρατόπεδο Μαρκοπούλου {Δήμαρχος }

 2. Τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Χανίων {Δήμαρχος – Γενικός Γραμματέας}

 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, για την Καταβολή αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την διάνοιξη της οδού Κανδάνου του σχεδίου πόλεως «Νέα Χώρα» του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

 4. Έκτακτη χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ από το Δήμο Χανίων {Γιαννακάκης}

 5. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 71/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΧ) {Δήμαρχος}

 6. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΟΑΚ Α.Ε. {Δήμαρχος}

 7. Ορισμός εκπροσώπου στην Οργανωτική Επιτροπή του «Φεστιβάλ Γης 2023» {Δήμαρχος}

 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}

 9. Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων κατά το Α’ τρίμηνο 2023 {Αλόγλου}

 10. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ {Αλόγλου}

 11. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων {Κοτσιφάκης}

 12. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων {Κοτσιφάκης}

 13. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}

 14. Τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 8 της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ» του Δήμου Χανίων {Βαλυράκης}

 15. Απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγραφόμενων παιδιών στους βρεφικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ κατά το σχολικό έτος 2023-2024 {Βαλυράκης}

 16. Τροποποίηση όρων συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση ειδών ένδυσης και υπόδησης {Ζερβουδάκη}

 17. Παραχώρηση γηπέδου Περιβολίων για την διεξαγωγή συναυλίας {Μιχαηλάκης}

 18. Μετάθεση χρόνου παράδοσης για την προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή {Τσουπάκης}

 19. Έγκριση πληρωμής αποζημίωσης ακινήτου, λόγω επανυποβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης μετά από άρση βάσει του Ν. 4315/14 (ΠΙΠΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) {Χαζιράκης}

 20. Προσωρινή παύση της μελέτης επανέγκρισης του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Ν. Κυδωνίας έως την οριστική οριοθέτηση και διευθέτηση του Κλαδισού ποταμού {Χαζιράκης}

 21. Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης για την συμβιβαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με κ.α. 081120, 081130, 081148 και 081149 στο Ο.Τ Γ975 και 081814 στο Ο.Τ. Γ995 του σχεδίου πόλεως «Νέα Χώρα» {Χαζιράκης}

 22. Ορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης ΔΕ Χανίων {Καλογριδάκης}

 23. Μετακίνηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ {Καλογριδάκης}

 24. Μετακίνηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ {Καλογριδάκης}

 25. Έκφραση γνώμης για την τοποθέτηση δυο πλωτών συναρμολογούμενων εξεδρών, εποχιακής χρήσης, στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Καλογριδάκης}