Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα-εμπορεύματα) από τον Δήμο Χανίων, για το έτος 2023

01.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα-εμπορεύματα), να καταθέσουν αίτημα έως τις 30/04/2023.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Χανίων τη χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που λειτουργεί στον Δήμο Χανίων, προσφέροντας διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: chania.gr.

Το αίτημα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.chania.gr/eksypiretisi/xrhsh-koinoxrhstou-xwrou/trapezokathismata.html 

Η διαδικασία απαιτεί είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τη χρήση κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ», οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη «Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα», συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία κι επισυνάπτοντας ανά περίπτωση τα ορισθέντα δικαιολογητικά .

Στην κατηγορία «Κοινόχρηστοι χώροι» στο www.chania.gr, υπάρχει αντίστοιχο αίτημα «Ανανέωση χορήγησης άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου-τραπεζοκαθίσματα», για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας του 2022, (όταν δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή, που να επηρεάζει την άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου από τη χορηγηθείσα άδεια του 2022). Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό, εκτός της δημοτικής ενημερότητας.

Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τη «Xορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εμπορεύματα». 

Πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική αίτηση, θα βρείτε αναλυτικά στο: www.chania.gr