Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Υποβολή αιτήσεων στον Δήμο Χανίων για νέες δημοπρατούμενες θέσεις παραχώρησης αιγιαλού & παραλίας

23.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:00

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους νέων δημοπρατούμενων θέσεων παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας  όπως καταθέσουν σχετική αίτηση έως 30/03/2023 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 Χανιά)  ή στο email: infoesoda@chania.gr. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, όπου αυτός υφίσταται, θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 50 & Κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (2''οροφος) τηλ. 28213 41724 εσωτ.2 ή με email: d-techniki@chania.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων: 28213-41756 εσωτ.9.