Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Έκκληση Δήμου Χανίων προς όλους τους ιδιοκτήτες για τον καθαρισμό των οικοπέδων & των ακάλυπτων χώρων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

25.04.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:47

Ο Δήμος Χανίων απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες και επικαρπωτές οικοπέδων να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Στο πλαίσιο μέτρων πυροπροστασίας (ΦΕΚ 2549/Β΄/19-4-2023) και ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές:

     α)          οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

     β)          οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

     γ)          εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. "(α)" και "(β)" και

     δ)          εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής:

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων των ανωτέρω εκτάσεων, οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των χώρων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Απόφασης 18851οικ.Φ.700.20/2023, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και να τους διατηρούν καθαρούς έως τις 31 Οκτωβρίου 2023, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

1)     Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

a)     Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

b)     Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

c)     Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.