Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου, δια ζώσης την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

08.08.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 13:59

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 9η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 9/8/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. 1.            Αίτημα του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων, για την προγραμματισμένη από τον εμπορικό σύλλογο ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ
 2. 2.            Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024 {Γενικός Γραμματέας}
 3. 3.            Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ 2024) {Γενικός Γραμματέας}
 4. Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 3/2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 330/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Χανίων έτους 2023 {Δήμαρχος - Καλογριδάκης}
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 7. Διαγραφή ποσού λόγω διόρθωσης επιμερισμού υποχρεώσεων από απαλλοτρίωση {Αλόγλου}
 8. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα  ΚΟΚ (Σαματάς-Γεωργουδάκη-Αθανασά) {Αλόγλου}
 9. 9.        Εισηγητική Έκθεση για το 2ο τρίμηνο του 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}
 10. 10.    Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 49/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ και κατ’ επέκταση της υπ’ αριθμ. 213/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 8 της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικός Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ» του Δήμου Χανίων  {Βαλυράκης}
 11. 11.    Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
 12. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Χαρωδιάς (ΑΟ Περιβολίων)  {Μιχαηλάκης}
 13. Παραχώρηση προαύλιου χώρου του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου της Μοναχής Ελιάς (Παγχανιακός-ΑΟ Δαράτσου Ατλαντίδα)  {Μιχαηλάκης}
 14. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στον Άγιο Ιωάννη (ΑΣ Τάλως Συριλίου)  {Μιχαηλάκης}
 15. Παραχώρηση χώρου πλησίον (προέκταση) του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νεροκούρου (ΑΟ Ηρακλής Νεροκούρου) {Μιχαηλάκης}
 16. Παραχώρηση προαύλιου χώρου του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Μοναχής Ελιάς (Πολιτιστικός Σύλλογος Βαμαβακόπουλου) {Μιχαηλάκης}
 17. Παραχώρηση αύλειου χώρου του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Βαρυπέτρου (ΑΟ Χαλής Βαρυπέτρου) {Μιχαηλάκης}
 18. Παραχώρηση χώρου στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας (Ναυτικός Όμιλος Χανίων) {Μιχαηλάκης}
 19. Παραχώρηση δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου Σούδας και Νεροκούρου στον ΑΠΣ Άρη Σούδας για χρήση έδρας {Μιχαηλάκης}
 20. Παραχώρηση δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου Σούδας και Νεροκούρου στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Σούδας για χρήση έδρας {Μιχαηλάκης}
 21. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων στην ΠΑΕ Χανιά για χρήση έδρας {Μιχαηλάκης}
 22. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Βαρυπέτρου στον ΑΟ Χαλή Βαρυπέτρου για χρήση έδρας {Μιχαηλάκης}
 23. 23.    Παραλαβή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Διαμόρφωσης Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Παζινού  {Καλογριδάκης}
 24. Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης πολιτών Α’ Βοηθειών (ΠΕ4.Α) του 2ου υποέργου της πράξης «Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων» στον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» {Καλογριδάκης}
 25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή χώρου τουαλετών Πλατείας 1866 σε χώρο υποσταθμών μέσης τάσης»  {Καλογριδάκης}