Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ομόφωνα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

13.04.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:51

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων σε πρόσφατη συνεδρίασή του υπερψήφισε ομόφωνα τα κάτωθι ψηφίσματα:

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με άσκηση πειθαρχικής δίωξης και κλήσης σε απολογία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος (αρ.αποφ.: 177/2023)

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων εκφράζει την στήριξη και συμπαράσταση του στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, τα οποία κλήθηκαν σε απολογία με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος επειδή με ομόφωνη απόφαση τους αρνήθηκαν να ασκήσουν έφεση κατά δύο δικαστικών αποφάσεων που δικαίωναν 34 εργαζόμενους που ζήτησαν την μετατροπή των συμβάσεων τους ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

- Η κλήση των μελών του Δ.Σ. του ανωτέρω Δήμου σε απολογία με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και μάλιστα με δόλο επειδή δεν άσκησαν έφεση κατά των δύο ως άνω ευνοϊκών για τους 34 εργαζόμενους ορισμένου χρόνου σε αορίστου αποφάσεων αναμφίβολα εντάσσεται στην αγωνία τόσο του συγκεκριμένου Δήμου όσο και όλων των Δήμων της Χώρας στη συνεχιζόμενη για πολλά χρόνια υποστελέχωση των Δημοτικών Υπηρεσιών λόγω μη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

- Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Χώρας εξαιτίας της υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους.

- Είναι επίσης γνωστοί οι αγώνες όλων ανεξαιρέτως των Δημοτικών Αρχών να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε δίκαιο να σταματήσει κάθε δίωξη στα μέλη και την Δήμαρχο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο».