Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Τετάρτη 1/2/2023

27.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:53

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 1η Φεβρουαρίου2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1/2/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση Σύμβασης μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης με αντάλλαγμα  ακινήτου επί της οδού Νεάρχου και Σολωμού στα Χανιά {Δήμαρχος}
 2. Παραχώρηση χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, κτιρίων - χώρων στην ενορία του Προφήτη Ηλία Χανίων {Δήμαρχος}
 3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 4. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 2023 {Γιαννακάκης}
 6. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης {Γιαννακάκης}
 7. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης {Γιαννακάκης}
 8. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 9. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}
 10. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Γηροκομείου {Σημαντηράκης}
 11. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του Δημοτικού Γηροκομείου {Σημαντηράκης}
 12. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων για το έτος 2023 {Ψαρουδάκης}
 13. Παραχώρηση κτιρίου (πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου στο Πιθάρι) στο ΔΟΚΟΙΠΠ για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού {Ζερβουδάκη}
 14. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο αυθαιρέτου (Γαλανάκης) {Αλόγλου}
 15. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σχεδίου πόλης (Λιμαντζάκη - Καρντασάκη) {Αλόγλου}
 16. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ {Αλόγλου}
 17. Απόδοση της Α’ κατανομής 2023 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη σχολική επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}
 18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό «Βρυσών» και σε κάθετες σε αυτήν οδούς, της Δ.Ε. Χανίων {Καλογριδάκης}
 19. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών παλαιού σχεδίου πόλης» {Καλογριδάκης}
 20. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Χανίων από πλημμυρικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019» {Καλογριδάκης}
 21. Παραχώρηση χώρων για εγκατάσταση υποσταθμών συνεπτυγμένων διαστάσεων (compact) {Καλογριδάκης}
 22. Αποζημίωση ακινήτων για τη διάνοιξη – διαπλάτυνση των οδών μεταξύ των ΟΤ 1191-1195, 1191-1196Α, 1195-1196, 1195-Ε4000 και 1196-Ε4002 περιοχής «Κ. Μετόχι – Χρυσοπηγή» του Δήμου Χανίων    {Χαζιράκης}
 23. Συμπληρωματική αποζημίωση ακινήτου με Κ.Κ. 028104/ΟΤ43 και 028104/ΟΤ1223Β στα σχέδια πόλεως «Κουμπές Νεροκούρου» και «Κόκκινο Μετόχι» του Δήμου Χανίων    {Χαζιράκης}
 24. Συμπληρωματική αποζημίωση ακινήτου για τη διάνοιξη της οδού βορειοανατολικά του ΟΤ 7 στο σχέδιο πόλεως «Κουμπές Νεροκούρου» του Δήμου Χανίων    {Χαζιράκης}
 25. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Αντάρα-Φυντριλάκη Μαρία) {Χαζιράκης}
 26. Παραχώρηση τριών αιθουσών του 3ου Γενικού Λυκείου Χανίων, για τη διενέργεια μαθημάτων στο πλαίσιο λειτουργίας Λαϊκού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2022-2023 {Βαρδάκης}
 27. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» - Τροποποίηση του άρθρου 5 (Διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα) {Καλογριδάκης}
 28. Έκδοση ψηφίσματος κατά της επένδυσης στη παραλία στα Φαλάσαρνα {Ρίζος}