Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ανακοίνωση συμμετεχόντων στα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Παράρτημα Χανίων

06.02.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:34

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει τους συμμετέχοντες οι οποίοι επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό-Περιφερειακό Τμήμα Χανίων.

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες στον 1ο κύκλο του σεμιναρίου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πιθανό κώλυμα για τη συμμετοχή τους, να το δηλώσουν εγκαίρως, απαντώντας στο επιβεβαιωτικό e-mail που τους έχει αποσταλεί, ώστε να κληθούν να συμμετέχουν οι επιλεχθέντες της λίστας αναμονής.

Ο κατάλογος με τους επιλεγέντες του 1ου κύκλου σεμιναρίων, οι οποίοι προέκυψαν με αυστηρή τήρηση προτεραιότητας από τις δηλώσεις συμμετοχής (αριθμοί πρωτοκόλλων):

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΣΤΟΝ 1ο ΚΥΚΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Αριθμός σεμιναρίου

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

1

Σάββατο  (6 ώρες)

11 Φεβρουαρίου

09.00-15.00

 

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

4532

5067

5068

5073

5080

5104

5121

5134

5136

5137

5158

5176

5183

5224

5226

5231

5232

5248

5256

5266

5269

5270

5282

5285

5307

 

2

Δευτέρα

(3 ώρες)

Τετάρτη  (3 ώρες)

13 και 15  Φεβρουαρίου

18.00-21.00

 

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

5087

5090

5091

5103

5106

5114

5123

5130

5139

5151

5155

5169

5180

5182

5184

5185

5186

5191

5225

5261

5265

5267

5289

5309

5319

3

Τετάρτη

 (6 ώρες)

15 Φεβρουαρίου

09.00-15.00

 

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

5085

5117

5160

5162

5192

5195

5258

5260

5268

5275

5276

5278

5299

5302

5303

5306

5322

5333

5336

5350

5357

5363

5367

5376

5377

4

Σάββατο (6 ώρες)

18 Φεβρουαρίου

09.00-15.00

 

 

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

5148

5149

5153

5238

5257

5273

5274

5286

5291

5292

5293

5294

5296

5310

5328

5330

5344

5345

5347

5360

5361

5378

5383

5388

5390

5

Δευτέρα (3 ώρες)

Τρίτη (3 ώρες)

20 και 21 Φεβρουαρίου

18.00-21.00

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

5079

5128

5129

5135

5147

5223

5246

5250

5254

5264

5272

5277

5300

5301

5305

5311

5314

5321

5323

5324

5331

5332

5337

5342

5343

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ( υπεράριθμοι)

Αριθμός σεμιναρίου

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος

Αρ. πρωτ.

1

Σάββατο  (6 ώρες)

11 Φεβρουαρίου

09.00-15.00

 

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

5308

5312

5313

5314

5315

5317

5318

5325

5327

5334

5335

5338

5340

5341

5346

5349

5359

5362

5364

5369

5370

5371

5372

5374

5375

5380

5381

5382

5393

5394

5397

5398

5399

5400

5404

5405

5406

5449

5450

5455

5462

5476

5485

5510

5511

5514

2

Δευτέρα(3 ώρες)

Τετάρτη  (3 ώρες)

13 και 15  Φεβρουαρίου

18.00-21.00

 

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

5320

5326

5352

5353

5354

5355

5358

5366

5385

5386

5387

5389

5403

5408

5409

5410

5438

5459

5460

5491

5497

5500

5503

5580

3

Τετάρτη  (6 ώρες)

15 Φεβρουαρίου

09.00-15.00

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

5379

5384

5395

5442

5443

5596

4

Σάββατο (6 ώρες)

18 Φεβρουαρίου

09.00-15.00

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

 

5391

5392

5401

5402

5411

5413

5437

5439

5451

5470

5506

5515

5539

5587

5793

5

Δευτέρα (3 ώρες)

Τρίτη (3 ώρες)

20 και 21 Φεβρουαρίου

18.00-21.00

Οδός Νεάρχου αρ.15

(κτήριο Ερυθρού Σταυρού)

 

5348

5351

5365

5407

5446

5467

5483

5490

5496

Παράλληλα, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι πως θα επαναληφθούν και άλλοι κύκλοι Σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών, μέχρι και τον Αύγουστο 2023. Συγκεκριμένα, ο 2ος Κύκλος θα ανακοινωθεί εντός του Φεβρουαρίου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2821341681 (Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χανίων) ή 2821052550 (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Περιφερειακό Τμήμα  Χανίων), εργάσιμες ημέρες και ώρες  ή να στείλετε mail στο g-pprostasia@chania.gr.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Ενημέρωσης -Ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή  ΒΑΑ του Δήμου Χανίων», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ)  και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π «Κρήτη 2014-2020» (MIS 5060324/2.1).