Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για το ζήτημα της επένδυσης στην παραλία στα Φαλάσαρνα

24.02.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:48

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 15/2/2023, με την υπ΄ αριθμ. 60 ομόφωνη Απόφασή του, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα αναφορικά με την επένδυση στην παραλία στα Φαλάσαρνα.

Ειδικότερα στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

  • «Να μην εγκριθούν από την ελληνική κυβέρνηση και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τα σχέδια της σχεδιαζόμενης επένδυσης στην παραλία στη Φαλάσαρνα, καθώς πλήττεται το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγματος.
  • Συντασσόμαστε και ενισχύουμε τις συλλογικές, πλειοψηφικές αποφάσεις του Δήμου Κισσάμου να προστατεύσει την παραλία στην Φαλάσαρνα και το φυσικό περιβάλλον από τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, στην κατεύθυνση προστασίας των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, κοινωνικών & φυσικών πόρων.
  • Καμιά παρέμβαση/επένδυση στην παραλία, δηλαδή κάτω από την ισοϋψή καμπύλη των 20 μέτρων και υποστήριξη του Δήμου Κισσάμου στον περιορισμό των αυθαιρεσιών που συντελούνται στην περιοχή. 
  • Σεβασμός και καμιά παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με τη δόμηση σε περιοχές του δικτύου ΝATURA».