Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 7/6/2023

01.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:37

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 488 με αρ. πρωτ. 35496/25-4-2023, του Υπουργείου Εσωτερικών, την 07-06-2023 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 12:30   με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Επανεξέταση της γνωμοδοτικής απόφασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων για τον ορισμό δημοτικού χώρου πλησίον πλατείας ΤΑΛΩ (στην ΔΕ Χανίων) ως χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης .

2.Γνωμοδοτική απόφαση για τον ορισμό θέσεων στάσης -στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων στην Παλιά Πόλη .

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  . 

4. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ .

5. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία AGORA FOODIE HOTEL IKE  .

6. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της MANΩΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑΣ .

7. Ονομασία οδού της Δ.Ε Χανίων  .

8. Συζήτηση για το αίτημα κατοίκων της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου

για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου .

9.Συζήτηση για διάφορα θέματα της Πλατείας Σπλάντζιας (Ηλεκτροφωτισμός πλατάνου, επιδιόρθωση πλακών πεζοδρομίου  ,απομάκρυνση αυτ/των, περίπτερο πλατείας).                                                                                         

   

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος