Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/01/2023

20.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:31

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.07.2022 Τεύχος Α’), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 24η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 π.μ. έως 12:00 για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ (ΤΥΠΟΙΣ) ΤΗΣ ΑΡ. ΠΤΝ 79/15-9-2022 ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ» ΚΑΙ «Ο.Δ.Μ.Π.» ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΩΓΗΣ

2.

ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 155/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

3.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡ. 143/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

4.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (2, 3, 8, 10, 15, 17 ΚΑΙ 28) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡ. 148/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΟΜΑΔΕΣ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 – ομάδες 3 και 8 (προσωρινός ανάδοχος)

7.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 920/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

8.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

9.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ