Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 25/01/2023

23.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:14

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            Ευτύχης Δαμιανάκης

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 25/1/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση Σύμβασης μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης με αντάλλαγμα ακινήτου επί της οδού Νεάρχου και Σολωμού στα Χανιά {Δήμαρχος}
 2. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Ομάδας Διακυβέρνησης – Διοίκησης των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ (Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις) και ΟΧΕ-ΒΑΑ (Βιώσιμη αστική ανάπτυξη) της Περιφέρειας Κρήτης {Δήμαρχος}
 3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 4. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 2023 {Γιαννακάκης}
 6. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης {Γιαννακάκης}
 7. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης {Γιαννακάκης}
 8. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 9. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}
 10. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων για το έτος 2023 {Ψαρουδάκης}
 11. Παραχώρηση βρεφονηπιακού σταθμού στο ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}
 12. Παραχώρηση τριών αιθουσών του 3ου Γενικού Λυκείου Χανίων, για τη διενέργεια μαθημάτων στο πλαίσιο λειτουργίας Λαϊκού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2022-2023 {Βαρδάκης}
 13. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» - Τροποποίηση του άρθρου 5 (Διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα) {Καλογριδάκης}
 14. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο αυθαιρέτου (Γαλανάκης) {Αλόγλου}
 15. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σχεδίου πόλης (Λιμαντζάκη - Καρντασάκη) {Αλόγλου}
 16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό «Βρυσών» και σε κάθετες σε αυτήν οδούς, της Δ.Ε. Χανίων {Καλογριδάκης}
 17. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Αντάρα-Φυντριλάκη Μαρία) {Χαζιράκης}