Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την παραμονή εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας μέσω ΕΣΠΑ στον Δήμο Χανίων

19.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:53

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, με την υπ. αριθμ. 225/2023 απόφαση, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανιών εκφράζει την έμπρακτη συμπαράσταση και συμπόρευση του, στο αίτημα των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς εργασίας μέσω ΕΣΠΑ, να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους, που δουλεύουν ανελλιπώς εδώ και 12 μήνες στον Δήμο Χανίων και στα Νομικά του Πρόσωπα.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο».