Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 9/5

04.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:24

« Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων » (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)

 

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 488 με αρ πρωτ 35496/25-4-2023 ,του Υπουργείου Εσωτερικών, την 09-05-2023  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 8:30 έως 14:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία EΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε     .

2.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ . 

4. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΦΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ   .

5. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε .

6. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ.

7.  Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ .

8. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΚΙΟΥΡΝΤΖΙΔΗΣ -ΚΑΡΙΜΠΙΔΗΣ -ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε .

9. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .

10. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ .

11.Γνωμοδοτική απόφαση για τον ορισμό δημοτικού χώρου πλησίον πλατείας ΤΑΛΩ (στην ΔΕ Χανίων) ως χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης .

12.Γνωμοδοτική απόφαση για τον ορισμό θέσεων στάσης -στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων στην Παλιά Πόλη .

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος