Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων - εξ αναβολής: Στις 10/3/2023

10.03.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - εξ αναβολής θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 8/3/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση 2ου /2022 πρακτικού της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων {Πρόεδρος}
 2. Έγκριση Καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Χανίων {Δήμαρχος}
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, έτους 2023 {Δήμαρχος}
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου {Δήμαρχος}
 5. Έγκριση πρόσληψης ενός ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική άσκηση στο Δήμο Χανίων {Δήμαρχος}
 6. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης «Μελέτη επάρκειας, εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των περιαστικών Δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης του νέου Δήμου Χανίων (ΔΕΥΑ Χανίων) {Δήμαρχος}
 7. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027 του Υποτομέα των ΟΤΑ {Αλόγλου}
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 9. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το  Δ΄ τρίμηνο έτους 2022 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 10. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων {Γιαννακάκης}
 11. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 12. Τροποποίηση της 22/2023 απόφασης ΔΣ, που αφορά την έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}
 13. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Σούδας για την διεξαγωγή περιφερειακού πρωταθλήματος Μπριτζ Κρήτης 2023  {Μιχαηλάκης}
 14. Ονομασία του υπό κατασκευή αθλητικού κέντρου στην περιοχή Κουμπές -Καλυκάς με το όνομα ΄΄ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΚΗ΄΄{Μιχαηλάκης}
 15. Επιχορήγηση του Δήμου Χανίων για την κάλυψη μέσω των σχολικών επιτροπών, των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, στις οποίες θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός (προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022) {Βαρδάκης}
 16. Ενεργοποίηση προαίρεσης για την ασφάλιση νέων οχημάτων του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}
 17. Τροποποίηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 55971/25-10-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV0115077) συμφωνητικού προμήθειας ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων {Τσουπάκης}

18.    Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων εκτός Δ.Ε. Χανίων»  {Καλογριδάκης}
19.    Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών γης πράξης «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων» στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5017655 {Καλογριδάκης}
20.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις αθλητικών χώρων 2019» {Καλογριδάκης}
21.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Παλιάς Πόλης Δήμου Χανίων (αντικατάσταση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος οδού Σήφακα)» {Καλογριδάκης}
22.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πύργου Περιβολίων» {Καλογριδάκης}
23.    Έγκριση παράτασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασσικού κτηρίου του Δήμου Χανίων για λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης»» {Καλογριδάκης}
24.    Απομάκρυνση δέντρων που βρίσκονται στη νοτιοανατολική πλευρά του περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Αγοράς, των οποίων το ριζικό σύστημα έχει αποδιοργανώσει τμήμα του ενετικού τείχους του Προμαχώνα Piattaforma στο πλαίσιο της «Μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων» {Καλογριδάκης}
25.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών Παλαιού Σχεδίου Πόλης» {Καλογριδάκης}