Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 6/12/2023

01.12.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:05

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 6/12/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 1. 1.         Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/3/2023, 3/4/2023, 10/4/2023, 3/5/2023, 17/5/2023, 31/5/2023 και 31/5/2023 {Πρόεδρος}
 2. 2.    Καθορισμός αριθμού σπουδαστών πρακτικής άσκησης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ./) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για απασχόληση στο Δήμο κατά τη σχολική περίοδο 2023-2024 {Γενικός Γραμματέας}
 3. 3.    Ανανέωση συμβάσεων απασχολούμενου προσωπικού στα «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Χανίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» {Γενικός Γραμματέας}
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 6. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλεως (Κελαιδή) {Αλόγλου}
 7. Έγκριση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής {Αλόγλου}
 8. Εισήγηση περί προσφυγής ή μη στο Μονομελές Εφετείο Κρήτης για καθορισμό τιμής μονάδας στη περιοχή «Παχιανά ΙΙ»  {Αλόγλου-Χαζιράκης}
 9. Εισήγηση περί προσφυγής ή μη στο Μονομελές Πολιτικό Εφετείο Κρήτης για καθορισμό τιμής μονάδας στη περιοχή «Καλυκάς ΙΙ»  {Αλόγλου-Χαζιράκης}
 10. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων {Γιαννακάκης}
 12. Απόδοση της Δ’ κατανομής 2023 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας, για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου  {Βαρδάκης}
 13. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων  {Βαρδάκης}
 14. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων  {Ζερβουδάκη}
 15. Παραχώρηση του κοινοτικού καταστήματος Νεροκούρου στον ποδοσφαιρικό σύλλογο Α.Ο. Ηρακλή Νεροκούρου {Μιχαηλάκης}
 16. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}
 17. Έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας των μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 18.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού του Τμήματος Διαχείρισης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων {Τσουπάκης}
 19. Αντικατάσταση μέλους από επιτροπές παραλαβής, λόγω συνταξιοδότησης {Τσουπάκης}
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση εκβολής ποταμού Μορώνη» {Καλογριδάκης}
 22. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης με τίτλο  «Ανακαίνιση – ενίσχυση υφιστάμενων κτηρίων και προσθήκη νέας πτέρυγας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων» {Καλογριδάκης}
 23. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της κύριας σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Καλογριδάκης}
 24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Χανίων» {Καλογριδάκης}
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη (CH05) και πάρκο Σελίνου & Χάου (CH12)» {Καλογριδάκης}
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης