Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 17/5/2023

12.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:05

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 17/5/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2023 {Δήμαρχος – Γενικός Γραμματέας}
 2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική προστασία των λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χανίων για το 2023 και 2024» {Γενικός Γραμματέας}
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 4. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ {Αλόγλου}
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}
 6. Εισηγητική Έκθεση για το 1ο τρίμηνο 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 7. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 8. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ έτους 2023  {Βαλυράκης}
 10. Έγκριση προϋπολογισμού για την παιδική εξοχή – κατασκήνωση Καλαθά Χανίων έτους 2023 {Ζερβουδάκη}
 11. Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών φύλαξης Ξενώνα Δήμου Χανίων {Ζερβουδάκη}
 12. Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 154/2023 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας, για την «Στήριξη Αστέγων Ωφελούμενων του ΤΕΒΑ,  στην πρόληψη Πρωτοβάθμιας Υγιεινής, Προαγωγής Υγείας και δημιουργία του Ιατρείου Προληπτικής Ιατρικής Αστέγων» {Ζερβουδάκη}
 13. Πρόταση μετατροπής και μετονομασίας των ειδικών τάξεων σχολικών μονάδων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων και του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
 14. Απόδοση της Β’ κατανομής 2023 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη σχολική επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}
 15. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
 16. Έγκριση της υπ’αριθμ. 5/2023 απόφασης Κοινής Επιτροπής υλοποίησης και παρακολούθησης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων. Τροποποίηση της της από 20/1/2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων, ως προς την παραχώρηση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος {Τσουπάκης}
 17. Εισήγηση της επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων και των συνοδών σταθμών φόρτισης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12» (Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) {Τσουπάκης}
 18. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την διοργάνωση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Γης για το έτος 2023 {Νικηφοράκης}
 19. Χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», που βρίσκεται στην ΠΛΑΤΕΙΑ 1821 αρ. 14, κατ’ εξαίρεση  της υπ’ αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (Σαριδάκης) {Νικηφοράκης}
 20. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 164/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 229/2022 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί αποζημίωσης ακινήτου με κ.κ. 121512/ΟΤ1084 της περιοχής Χαλέπας  {Χαζιράκης}
 21. Έγκριση πληρωμής δικαστικών εξόδων (Τσαλδάρης)  {Χαζιράκης}
 22. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την ανάληψη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων των διαδικασιών επίτευξης της μελετητικής επάρκειας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση – πρότυπο ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου» {Καλογριδάκης}
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ                     ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)” {Καλογριδάκης}
 24. Παραχώρηση τμήματος της πλατείας 1866 για τοποθέτηση υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ {Καλογριδάκης}
 25. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του 1ου σταδίου της Μελέτης για την ανακαίνιση – ενίσχυση υφιστάμενων κτηρίων και προσθήκη νέας πτέρυγας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων  {Καλογριδάκης}