Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 22/11/2023

17.11.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:15

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                          Ευτύχης Δαμιανάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 22/11/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων έτους 2022 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματα) {Βαλυράκης}
 2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2023 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}
 3. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Διαμόρφωση Κέντρου Ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων» ΤΜΗΜΑ Β «Ενίσχυση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων (τρισδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών) Α.Π. Αντώνης Τρίτσης {Αλόγλου}
 4. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλης {Αλόγλου}
 5. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ του Βουράκη Ευάγγελου {Αλόγλου}
 6. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ  {Αλόγλου}
 7. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2024  {Ψαρουδάκης}
 8. Παραχώρηση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού {Μιχαηλάκης}
 9. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίων Αποστόλων {Μιχαηλάκης}
 10. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίας Μαρίνας {Μιχαηλάκης}
 11. Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Παλιάς Ηλεκτρικής Χανίων {Μιχαηλάκης}
 12. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Βαρυπέτρου {Μιχαηλάκης}
 13. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων για τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας σε δίγλωσσα παιδιά {Βλαζάκης}
 14. Ενεργοποίηση προαίρεσης για την ασφάλιση νέων οχημάτων του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}
 15. Έγκριση  απομάκρυνσης δέντρων – νοτιοανατολική πλευρά περιβάλλοντος χώρου Δημοτικής Αγοράς {Τσουπάκης}
 16. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής παραλαβής  του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Χανίων {Νικηφοράκης}
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση και αντιστήριξη πρανών δρόμου περιοχής Αγίου Ιωάννη στα Μεγάλα Χωράφια της ΔΕ Σούδας» {Καλογριδάκης}
 18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα – τακτοποιητικού του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης πλατείας Τσικαλαριών» {Καλογριδάκης}
 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Σούδας Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 20. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πύργου Περιβολίων» {Καλογριδάκης}
 21. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Σούδας» {Καλογριδάκης}
 22. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του 1ου σταδίου για τη «Μελέτη Ανέγερσης Κτηρίου Υπηρεσιών Πρόνοιας στο ΟΤ 266Α Δήμου Χανίων  {Καλογριδάκης}
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Χανίων»  {Καλογριδάκης}
 24. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση διαμόρφωσης πλατείας Τσικαλαριών» {Καλογριδάκης}
 25. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Σούδας Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 26. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στη περιοχή ΒΑΑ Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 27. Έγκριση εργασιών επισκευών – χρωματισμών εξωτερικής τοιχοποιίας και δώματος με χρήση ικριωμάτων σε τριώροφη οικοδομή στη Νέα Χώρα (Μακράκης Στέλιος) {Χαζιράκης}