Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 27/7/2023

21.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:13

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27/7/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. 1.        Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων (άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4071/12 και ισχύει  {Πρόεδρος}
 2. 2.        Συμπλήρωση δράσεων επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Χανίων 2019-2023 {Δήμαρχος – Γενικός Γραμματέας}
 3. 3.        Έγκριση υποβολής πρότασης επικαιροποιημένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Χανίων 2021-2027) {Δήμαρχος}
 4. 4.        4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
 5. 5.        Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}
 6. 6.        Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 7. 7.        Δωρεάν παραχώρηση χρήσης 4 γραφείων του χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων (Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης) σε διοικητικές υπηρεσίες του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης {Γιαννακάκης}
 8. 8.        Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 9. 9.        Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο 2023 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 10. 10.    Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού από την εταιρεία ΟΤS» {Αλόγλου}
 11. 11.    Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ (Καπενεκάκης) {Αλόγλου}
 12. 12.    Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ (Βασιλάκης - Λιοδής) {Αλόγλου}
 13. 13.    Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ (Μαραγκουδάκης) {Αλόγλου}
 14. 14.    Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο αυθαιρέτου {Αλόγλου}
 15. 15.    Διαγραφή οφειλής από πρόστιμο αυθαιρέτου {Αλόγλου}
 16. 16.    Έγκριση συνέχισης της υπάρχουσας συνεργασίας για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα με τίτλο «Δράση 4.11.3 – Δομές Παροχής Αγαθών (συνεχιζόμενες δομές)», προκειμένου να ενταχθούμε και χρηματοδοτηθούμε στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΡΗΤΗ {Ζερβουδάκη}
 17. 17.    Ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Χανίων {Νικηφοράκης}
 18. 18.    Έγκριση οριστικοποιημένου πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 66 του Ν. 4849/21 για την αντιστοίχιση πωλητών λαϊκών αγορών, με τις θέσεις που καταλαμβάνουν {Νικηφοράκης} 
 19. 19.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού του Τμήματος Διαχείρισης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων {Τσουπάκης}
 20. 20.    Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 299/2023 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης} 
 21. 21.    Παραχώρηση σχολικού χώρου {Βαρδάκης} 
 22. 22.    Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στον «Άγιο Ιωάννη» (ΑΣ ΤΑΛΩΣ Συριλίου)  {Μιχαηλάκης}
 23. 23.    Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιβολίων (Α.Π.Σ. Γρανίτης)  {Μιχαηλάκης}
 24. 24.    Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νεροκούρου (ΑΟ Κουμπές)  {Μιχαηλάκης}
 25. 25.    Παραχώρηση προαύλιου χώρου του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίας Μαρίνας {Μιχαηλάκης}
 26. 26.    Υπογραφή σύμβασης ΣΒΑΚ με το Πράσινο Ταμείο {Καλογριδάκης}
 27. 27.    Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}
 28. 28.    Αλλαγή περιοχής παρέμβασης για την προσβασιμότητα ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες του Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}
 29. 29.    Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης πλωτής συναρμολογούμενης εξέδρας, εποχιακής χρήσης, στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας {Καλογριδάκης}
 30. 30.    Ολοκλήρωση διαδικασιών παραχώρησης χρήσης χώρων, άνευ ανταλλάγματος, από την ΚΥΔΩΝ ΑΕ στο Δήμο Χανίων {Καλογριδάκης}
 31. 31.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων (πλην σχολικών) Δ.Ε. Ακρωτηρίου – Σούδας και Κεραμιών 2020» {Καλογριδάκης}
 32. 32.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Παλιάς Πόλης Χανίων (Αντικατάσταση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος)» {Καλογριδάκης}
 33. 33.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Έργο Αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου – Θερίσου Δήμου Χανίων μετά τις πλημμυρικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019» {Καλογριδάκης}