Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου Διά Περιφοράς: Στις 4/1/2023

03.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:20

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Ιανουαρίου  2023, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 08:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00, θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (08:00 έως 14:00 την 4-1-2023) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν, όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει.

Μετά το πέρας της λήξης στις 14:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

«Γνωμοδότηση για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501502808021 με σκοπό τη διάνοιξη της οδού Κριαράδων στο τμήμα μεταξύ των ΟΤ144 και 145 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων Δ. Χανίων, κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. 34999/7-7-2022 και 61517/24-11-2022 αιτήσεων των κ.κ. Νινολάκη Αθανασίου, Νινολάκη Χαράλαμπου, Ηλιογιαννάκη Αικατερίνης, Νινολάκη Χαράλαμπου του Εμμ., Ηλιογιαννάκη Μαρίας και Νινολάκη Κων/νου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η (Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις) του Ν.4759/2020.»

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης