Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 10/1/2023

04.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:22

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα, τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 10/1/2023
 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10) 

 1. Έγκριση Β1 Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)  Δήμου Χανίων:

  α.
  Αναθεώρηση & επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1η συμπληρωματική σύμβαση για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών)
  β. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας  
  γ. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων {Χαζιράκης}
 2. Ένταξη του Δήμου Χανίων στο Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων Β40 {Δήμαρχος}
 3. Δημοπράτηση δημοτικών αναψυκτηρίων Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας {Αλόγλου}
 4. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών στην Αμερικάνικη Ναυτική Ευκολία Σούδας έτους 20   23 {Τσουπάκης}
 5. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2023 Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης}
 6. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων έτους 2023 Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης}
 7. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 134/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 188/2022 απόφασης του Δ.Σ. περί ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}
 8. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/1986 {Νικηφοράκης}
 9. Προσκύρωση τμήματος ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 022618/ΟΤ626 της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Δ. Χανίων {Χαζιράκης}
 10. Αποζημίωση ακινήτου με Κ.Κ. 120149/ΟΤ1040 και είσπραξη αποζημίωσης από το ακίνητο με Κ.Κ.120151/ΟΤ1037 στη περιοχή «ΧΑΛΕΠΑ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 11. Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2023-2025 {Νικηφοράκης}
 12. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/1986 {Νικηφοράκης}
 13. Προσκύρωση τμήματος ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 022618/ΟΤ626 της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Δ. Χανίων {Χαζιράκης}
 14. Αποζημίωση ακινήτου με Κ.Κ. 120149/ΟΤ1040 και είσπραξη αποζημίωσης από το ακίνητο με Κ.Κ.120151/ΟΤ1037 στη περιοχή «ΧΑΛΕΠΑ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}