Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022 | 10/05/2022 12:05

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη ναυαγοσωστική προστασία των λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χανίων για 1,5 μήνα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016

                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ανακοινώνει ότι κατόπιν της υπ΄αριθμό 299/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου της  σύμβασης «Ναυαγοσωστική προστασία των λουόμενων στις πολυσύχναστες  παραλίες του  Δήμου Χανίων» για 1,5 μήνα, συνολικού προϋπολογισμού 266.217,67 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει  προσφορά.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ