Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη ναυαγοσωστική προστασία των λουόμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χανίων για 1,5 μήνα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016

10.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:55

                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ανακοινώνει ότι κατόπιν της υπ΄αριθμό 299/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου της  σύμβασης «Ναυαγοσωστική προστασία των λουόμενων στις πολυσύχναστες  παραλίες του  Δήμου Χανίων» για 1,5 μήνα, συνολικού προϋπολογισμού 266.217,67 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει  προσφορά.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ