Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ

06.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:55

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση του Κυλικείου του «1ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» (Δ/ΝΣΗ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ, ΧΑΝΙΑ).


Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – οδός Κριάρη
40 – 1ος όροφος) στις 7 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού.


Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ