Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της Περιοχής Παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE» με κωδικό ΟΠΣ 5052164

21.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 08:11

Αναλυτική Διακήρυξη με Παραρτήματα

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ESPD

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ

2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ