Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Β' ανάρτηση Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης «Μόντε Βάρδια» του Δήμου Χανίων

05.09.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 08:32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των Πινάκων και των Διαγραμμάτων της β ́ ανάρτησης του Γ ́ κεφαλαίου της 1/2011 Πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης «Μόντε Βάρδια» του Δήμου Χανίων στα γραφεία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87 Σούδα) στον Α όροφο Γραφείο 5 (κ. Γεωργακάκη)

από τις 5/9/2022 έως τις 19/9/2022, από 09.00-14.00 και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών μέχρι και τις 19/9/2022.
Η μελετήτρια της πράξης κ. Μπριλλάκη θα βρίσκεται στα γραφεία της υπηρεσίας καθημερινά από 12.00 έως 14.00.

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση