Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022 | 03/01/2022 09:01

04/01/2022, Ανακοίνωση που αφορά στην επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501503315001 με σκοπό την διάνοιξη της οδού Μακεδονίας

Ανακοίνωση που αφορά στην επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501503315001 με σκοπό την διάνοιξη της οδού Μακεδονίας.

Ανακοίνωση

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τοπογραφικό διάγραμμα