Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

04/01/2022, Ανακοίνωση που αφορά στην επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501503315001 με σκοπό την διάνοιξη της οδού Μακεδονίας

03.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:09

Ανακοίνωση που αφορά στην επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501503315001 με σκοπό την διάνοιξη της οδού Μακεδονίας.

Ανακοίνωση

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τοπογραφικό διάγραμμα