Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Κατάθεση Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

21.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:43

Κατάθεση Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Πρόσκληση

Τεχνική Έκθεση