Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022 | 21/04/2022 12:04

Κατάθεση Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Κατάθεση Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Πρόσκληση

Τεχνική Έκθεση