Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

02/02/2022, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 34Α

02.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:56

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 34Α »

 Το Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων», με Α.Φ.Μ. 997679351, Α΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων, - δ/νση Κριάρη 40 Χανιά – 1ος όροφος - νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του  κο Βαρδάκη Αντώνιο Ιωάννη του  Αντωνίου,

 Προκηρύσσει πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισόγειου καταστήματος (βόρεια του 1ου Γυμνασίου Χανίων), οδού Τσουδερών αρ. 34Α  στην πόλη των Χανίων.

                 Ο Δημοπρασία θα γίνει στις   15 Φεβρουαρίου  2022  ημέρα  Τρίτη     από ώρα  10.00 π.μ. έως  10.30 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.             

 Το κατάστημα βρίσκεται πίσω από το 1ο Γυμνάσιο Χανίων , είναι 45 τ.μ. ,  θα έχει χρήση εμπορική και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των __400_ €.

 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό ίσου με το 10% ενός έτους μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς(480 ευρώ).

 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η προκήρυξη δίδονται από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κριάρη 40 – 1ος όροφος - τηλ: 28213 41773) καθώς και στο site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Αναλυτικά η προκήρυξη