Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022 | 01/04/2022 02:04

01/04/2022, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – εντύπων και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων –για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – εντύπων και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων –για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Πρόσκληση

Τεχνική Έκθεση