Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «2ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ».

16.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:00

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «2ου ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ»(Δ/ΝΣΗ : ΚΟΡΑΗ 5, ΧΑΝΙΑ).

 Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις   7 Ιουλίου 2022  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Προκήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Προκήρυξη

Αίτηση

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς