Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

23/03/2022, Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

23.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:17

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»(Δ/ΝΣΗ : ΦΡΟΥΔΙΑ ΧΑΛΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ). 

 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 4 Μαΐου   2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π. μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Προκήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Προκήρυξη

Αίτηση συμμετοχής

Οικονομική πορσφορά