Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για υποβολή παρατηρήσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός των πολεοδομικών ενοτήτων «Πασακάκι» (ΠΕ 15) & τμήματος «Παχιανά ΙΙ» Δήμου Χανίων, κατά την Α’ ανάρτηση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής.

15.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 07:23

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης για υποβολή παρατηρήσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται εντός των πολεοδομικών ενοτήτων «Πασακάκι» (ΠΕ 15) & τμήματος «Παχιανά ΙΙ» Δήμου Χανίων, κατά την Α’ ανάρτηση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής.

 Πρόσκληση - Ορθή Επανάληψη

Δήλωση ιδιοκτησίας (pdf)

Δήλωση ιδιοκτησίας (word)

Τοπογραφικό διάγραμμα 1

Τοπογραφικό διάγραμμα 2

Τοπογραφικό διάγραμμα 3

Τοπογραφικό διάγραμμα 4

Τοπογραφικό διάγραμμα 5

Κτηματολογικός πίνακας (Αλφαβητικός)

Κτηματολογικός πίνακας (Αριθμητικός)