Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Μίσθωση ακινήτων για την εγκατάσταση Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων

07.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

Μίσθωση ακινήτων για την εγκατάσταση Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Χανίων

Διακήρυξη