Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Ανάρτηση Πινάκων και Διαγραμμάτων Γ Κεφαλαίου Τμήματος της Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων

22.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:19

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των Πινάκων και των Διαγραμμάτων τμήματος της Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας  Δ. Χανίων που θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)  από τις 09-01-2023 έως τις 23-01-2023 ή στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87 Σούδα) στον Α όροφο Γραφείο 8 (κ. Μανωλικάκη) τις ίδιες μέρες και ώρα 12.30-14.30 και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, στην ΥΔΟΜ Δ. Χανίων,  σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τις 09-01-2023.                                                      

Αρχεία

 1. Πίνακας πράξης εφαρμογής (ΟΤ)
 2. Πίνακας πράξης εφαρμογής (ΚΧ-ΚΦ)
 3. Πίνακας τμημάτων προς αποζημίωση
 4. Πίνακας τελικών ιδιοκτησιών 2
 5. Πίνακας τελικών ιδιοκτησιών 1
 6. Πίνακας προσκυρούμενων τμημάτων
 7. Πίνακας πράξης αναλογισμού
 8. Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής πινακίδα 5
 9. Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής πινακίδα 4
 10. Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής πινακίδα 3
 11. Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής πινακίδα 2
 12. Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής πινακίδα 1
 13. Διάγραμμα Πράξης Αναλογισμού
 14. 1.a_anartisi_g_kef_anakoinosi