Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (κεφάλαιο Γ) ΤΗΣ Μ1/2020 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής Δ. Χανίων του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας στο ΟΤ 1443 κι σε τμήμα του ΟΤ 1444 και 1435.

27.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 08:41

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των διορθωμένων Πινάκων και των Διαγραμμάτων της 1/2020 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής Δ. Χανίων του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας στο ΟΤ 1443 κι σε τμήμα του ΟΤ 1444 και 1435 που θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) από τις 01/08/2022 έως τις 20/08/2022 ή στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87 Σούδα) στον Α όροφο Γραφείο 8 (κ. Μανωλικάκη) τις ίδιες μέρες 10.00-12.30 και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, στην ΥΔΟΜ Δ. Χανίων, σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τις 1/08/2022.

 

Αρχεία

  1. Πίνακες
  2. Διάγραμμα
  3. Ανακοίνωση