Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Πρόσκληση για κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια για μάσκες υψηλής προστασίας και γάντια μιας χρήσης ως μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

28.09.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:37

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την <<Προμήθεια για μάσκες υψηλής προστασίας και γάντια μιας χρήσης ως μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.>>, συνολικού προϋπολογισμού 8.692,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

Η κατάθεση της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων έως και την Τετάρτη 05/10/2022.

Αρχεία

  1. Πρόσκληση
  2. Τεχνική Έκθεση