Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022 | 11/05/2022 07:05

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων ("ΕΕΠΕΤ") την Παρασκευή 13 Μαίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων ("ΕΕΠΕΤ") την Παρασκευή 13 Μαίου 2022

Πρόσκληση