Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Ανάρτηση της με αρ. 144/2022 Απόφασης Δημοτικού συμβουλίου Δ. Χανίων (ΑΔΑ: 9Η6ΓΩΗ5-ΙΛ8) με την οποία εγκρίνεται η προτεινόμενη Πολεοδομική Μελέτη έκτασης του αστικού οικοδομικού συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ Ν. Χανίων στη θέση «Βαρδιάκι Σταυρού» της ΔΕ Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων και ολόκληρης της μελέτης.

27.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 08:49

Καλούνται οι πολίτες να λάβουν γνώση της με αρ. 144/2022 Απόφασης Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Η6ΓΩΗ5-ΙΛ8) και της Πολεοδομικής Μελέτης του αστικού οικοδομικού συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ Ν. Χανίων στη θέση «Βαρδιάκι Σταυρού» της ΔΕ Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων που θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) από τις 27/6/2022 έως και τις 11/7/2022 ή στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87 Σούδα) στον Α όροφο Γραφείο 8 (κ. Μανωλικάκη) τις ίδιες μέρες και ώρα 12.30-14.30 και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τις 27/6/2022.

Αρχεία

  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  3. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ
  4. ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2022 ΔΣ