Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου και χαρτικών υλικών εργοθεραπείας, για τις ανάγκες του τμήματος εργοθεραπείας του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.

09.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 13:43

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την <<Προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου και χαρτικών υλικών εργοθεραπείας, για τις ανάγκες του τμήματος εργοθεραπείας του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων>>, συνολικού προϋπολογισμού 1.797 Ευρώ (912,00 Τμήμα 1-Τεχνικής Έκθεσης και 885,00 Τμήμα 2-Τεχνικής Έκθεσης αντίστοιχα) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Κατάθεση οικονομικών προσφοών στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων έως και την Τρίτη, 16/08/2022.

Αρχεία

  1. Πρόσκληση
  2. Τεχνική Έκθεση