Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2022

Ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με τη 230/2022 απόφασης ΔΣ Χανίων διόρθωσης της ασυμφωνίας ανάμεσα στη λεκτική περιγραφή στην απόφαση Νομάρχη Χανίων και τη γραφική απεικόνιση των σημείων υ και φ του ορίου του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Γαλατάς (γειτονιά Α) Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων

07.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 08:46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν από την Δευτέρα 7-11-2022 έως και την Τρίτη 22-11-2022, στην είσοδο (πίνακα ανακοινώσεων) της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Χανίων (25ης Μαρτίου 87 Σούδα Χανίων), προκειμένου να λάβουν γνώση της με αρ. 230/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (ΑΔΑ:9Ω9ΒΩΗ5-ΔΙΩ), στην οποία αποφασίστηκε η διόρθωση του χάρτη που συνοδεύει την απόφαση Νομάρχη Χανίων με τη οποία καθορίστηκαν τα όρια του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Γαλατάς (γειτονιά Α) Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων και συγκεκριμένα η θέση των σημείων υ και φ, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός του χρονικού αυτού διαστήματος στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της παραπάνω διόρθωσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μέσω της ιστοσελίδας www.chania.gr Προκυρήξεις-Διαβουλεύσεις, στην οποία θα είναι αναρτημένο.

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση
  2. Τοπογραφικό