Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Υπηρεσίες υποστήριξης Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για υλοποίηση έργων Ε.Ε.Λ. Χανίων ενταγμένων στο ταμείο Ανάκαμψης

04.10.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:27

Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Χανίων