Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της πολεοδομικής ενότητας "ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ" του Δήμου Χανίων

26.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:47

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθμ. 498/2023 (ΑΔΑ: ΨΕΒ6ΩΗ5-ΧΚΟ) Απόφαση, το Δημοτικό Συμβουλίο Χανίων αποφάσισε την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της πολεοδομικής ενότητας "ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ" Δήμου Χανίων, α. στο Γ1588 με διαγραφή του όρου "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" και χαρακτηρισμό του ως "Ο.Τ.", β. διόρθωση των γραμμών στο Γ1590 "ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ" της ίδιας πολεοδομικής ενότητας, από οικοδομικές (κόκκινες) σε ρυμοτομικές (πράσινες) και γ. αρίθμηση όμορου οικοδομικού τετραγώνου με χρήση "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ" σε "Ο.Τ. 1588Α" που εκ παραδρομής δεν αναγραφόταν.

Η παρούσα ανακοίνωση, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου χανίων www.chania.gr/Προκηρύξεις-Διαβουλεύσεις, καθώς και στο ισόγειο (πίνακα ανακοινώσεων) της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (25ης Μαρτίου 87, Σούδα Χανίων).

Αφού λάβετε γνώση, μπορείτε να υποβάλλετε τυχόν ενστάσεις μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή της παρούσας, στην Υπηρεσία Δόμησης Χανίων.

 

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση
  2. Τροποποίηση Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως
  3. Υπ' αριθμ. 498/2023 (ΑΔΑ: ΨΕΒ6ΩΗ5-ΧΚΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων