Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή τροποίησης της με αριθ. 149/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:47

Ανακοίνωση

Απόφαση 243/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

Τοπογραφικό

Αρχεία

  1. Ανακοίνωση
  2. Απόφαση 243/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα