Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2025 (ΟΜΠΡΕΛΕΣ- ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ & Θ.Μ.Α.)

24.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 09:30

                                   Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

                                        Προκηρύσσει

 Α. Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους (ΟΜΠΡΕΛΕΣ-  ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ & Θ.Μ.Α.)  έναντι ανταλλάγματος  έως 31-12-2025(από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2025) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 270/1981,  και στην Κ.Υ.Α:  38609ΕΞ2023  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/10-03-2023τεύχος Β' όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για τις  θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, τη χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, ως εξής:

 Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης) (ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ)

 1) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΔΟ8α (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ09): Κλαδισσός, συνολικού εμβαδού Ε=100,00 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 1.600,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.600,00 €/έτος x 3 έτη = 4.800,00 €

2)  ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ021 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ13): Καλαθάς, συνολικού εμβαδού Ε=250,00 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 5.000,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 5.000,00 €/έτος x 3 έτη = 15.000,00 €

 

3) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ022 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ28) : Καλαθάς, συνολικού εμβαδού Ε=250,00 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 5.000,00 ευρώ/έτος.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 5.000,00 €/έτος x 3 έτη =15.000,00 €

4) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ010 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ15) : Τερσανάς, συνολικού εμβαδού Ε=161,03 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 3.059,57 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.059,57 €/έτος x 3 έτη = 9.178,71 €

 5) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ011 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ17): Σταυρός (Παχιά Άμμος), συνολικού εμβαδού Ε=300,00 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 5.700,00 ευρώ/έτος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 5.700,00 €/έτος x 3 έτη = 17.100,00 €

6) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ013 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ18) : Λουτράκι, συνολικού εμβαδού Ε=117,12 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 2.225,28 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.225,28 €/έτος x 3 έτη = 6.675,84 €

7) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ09 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ10) : Αγ. Ονούφριος , συνολικού εμβαδού Ε=76,72 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 1.304,24 ευρώ/έτος.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.304,24 €/έτος x 3 έτη = 3.912,72 €

8) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ020 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ29): Καλάμι, συνολικού εμβαδού Ε=78,00 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 780,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 780,00 €/έτος x 3 έτη = 2.340,00€

9) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ023: Βλητές, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 9.000,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.000,00 €/έτος x 3 έτη = 27.000,00 €

10) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης Δ024: Βλητές (παραδίπλα από  Μελτεμάκι), συνολικού εμβαδού Ε=142,81 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 2.142,15 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.142,15  €/έτος x 3 έτη = 6.426,45€

 

 Α2  Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης) (Θ.Μ.Α.) 

1)ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ10: Κλαδισσός, συνολικού εμβαδού Ε=20 τ.μ. για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.300,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.300,00 €/έτος x 3 έτη = 3.900,00€

2)ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ08:  ΚΑΛΑΜΑΚΙ, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.300,00 €/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025

  ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.300,00 €/έτος x 3 έτη = 3.900,00€

 

3)ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ06:  ΣΤΑΛΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.300,00 €/έτος.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025

  ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.300,00 €/έτος x 3 έτη = 3.900,00€

                                                     

4)ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ05 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ34):  Αγία Μαρίνα, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 1.300,00 ευρώ/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.300,00 €/έτος x 3 έτη = 3.900,00 €

 

5) ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ04α (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ24) :  Αγία Μαρίνα, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής , με τιμή εκκίνησης 1.300,00 €/έτος. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.300,00 €/έτος x 3 έτη = 3.900,00 €

 

6)ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ04 (παλιός κωδικός ΧΑΝΙ33):  Αγία Μαρίνα, συνολικού εμβαδού Ε=40,00 τ.μ., για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 2.600,00 ευρώ/έτος.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 3 έτη μέχρι 31/12/2025 ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.600,00 €/έτος x 3 έτη = 7.800,00 €

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2023  , ημέρα Παρασκευή και  ώρα 09:00πμ για τις Ομπρέλες – Ξαπλώστρες και ώρα 10:30πμ  για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής του Δήμου Χανίων στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων , δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά (αίθουσα τύπου).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.

  Οι συμμετέχοντες πρέπει vα  καταθέσουν στην επιτροπή Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δήμου Χανίων για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη τούτου υπολογιζόμενου επί του συνολικού χρόνου μίσθωσης και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. πρωτ. Δήμου Χανίων 29268/23-05-2023 αναλυτική διακήρυξη.

 Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Διακήρυξη με τα παραρτήματα