Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφοράς για την «Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων»

25.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:06

ΧΑΝΙΑ 25-07-2023
ΑΡ.ΠΡ. 43388

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφοράς για την «Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων»

Ανακοινώνουμε την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφοράς για την «Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκίνητων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων». Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται  η 1/8/2023.

 Κατά τα λοιπά ισχύει η 41685/17-07-2023 Πρόσκληση του Δήμου Χανίων

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ανακοίνωση

Πρόσκληση