Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Διακήρυξη Ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη δημοπράτηση κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας εντός Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2025 (ΟΜΠΡΕΛΕΣ- ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ & Θ.Μ.Α.)

05.09.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:55

                                Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

                                           Προκηρύσσει

 Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας εντός Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έως 31-12-2025(από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2025)   (ΟΜΠΡΕΛΕΣ- ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ & Θ.Μ.Α.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 270/1981,  στην Κ.Υ.Α:  38609ΕΞ2023  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/10-03-2023τεύχος Β' , στο  ν.5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α/2023) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

 Καθορίζονται οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, ως εξής:

 Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης) (ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ)

1)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ10: ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, συνολικού εμβαδού Ε=416,05 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  48.539,17€ έως 31/12/2025

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:                      (0) – Χ 498886,58  Ψ 3929634,10

                                                                                (1) – Χ 498878,68  Ψ 3929627,97

                                                                                (2) – Χ 498904,39  Ψ 3929595,27

                                                                                (3) – Χ 498912,30  Ψ 3929601,40

 

2)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ02: ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  58.333,33 € έως 31/12/2025

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:                      (0) – Χ 498853,13  Ψ 3929687,03

                                                                                (1) – Χ 498842,44  Ψ 3929681,59

                                                                                (2) – Χ 498861,48  Ψ 3929644,51

                                                                                (3) – Χ 498872,18  Ψ 3929649,92

 

3)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ03: ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, συνολικού εμβαδού Ε=403,18 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες . 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  47.037,67€ έως 31/12/2025  

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:                      (0) – Χ 498809,45  Ψ 3929806,30

                                                                                (1) – Χ 498797,58  Ψ 3929804,58

                                                                                (2) – Χ 498802,47  Ψ 3929771,35

                                                                                (3) – Χ 498814,34  Ψ 3929773,03

4)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ04: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤ.ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε=301,70 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες . 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 22.878,92€ έως 31/12/2025

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:                      (0) – Χ 498313,07  Ψ 3929769,25

                                                                                (1) – Χ 498306,66  Ψ 3929762,51

                                                                                (2) – Χ 498283,24  Ψ 3929784,68

                                                                                (3) – Χ 498289,72  Ψ 3929791,49

5)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ05: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤ.ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε=301,70 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  22.878,92€ έως 31/12/2025

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:                      (0) – Χ 498375,83  Ψ 3929772,81

                                                                                (1) – Χ 498376,77  Ψ 3929763,55

                                                                                (2) – Χ 498344,66  Ψ 3929760,53

                                                                                (3) – Χ 498343,81  Ψ 3929769,90

6)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ06: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 58.333,33€ έως 31/12/2025

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:                      (0) – Χ 497950,26  Ψ 3929755,16

                                                                                (1) – Χ 497927,34  Ψ 3929751,26

                                                                                (2) – Χ 497927,34  Ψ 3929751,26

                                                                                (3) – Χ 497898,36  Ψ 3929752,38

                                                                        (4) - Χ 497897,53   Ψ 3929743,01

                                                                        (5) – Χ 497927,96   Ψ 3929741,83

                                                                        (6) – Χ 497951,93   Ψ 3929745,92

 

7)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ07: ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, συνολικού εμβαδού Ε=500 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 58.333,33€ έως 31/12/2025

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

 

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:                      (0) – Χ 499015,34  Ψ 3929510,94

                                                                                (1) – Χ 499009,21  Ψ 3929500,62

                                                                                (2) – Χ 499045,14  Ψ 3929479,48

                                                                                (3) – Χ 499051,29  Ψ 3929489,77

 

8)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΝΙ21: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε=200,06 τ.μ. για  ομπρέλες-ξαπλώστρες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 15.171,22€ έως 31/12/2025

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ:                      (0) – Χ 497794,97  Ψ 3929699,61

                                                                                (1) – Χ 497799,76  Ψ 3929698,27

                                                                                (2) – Χ 497792,91  Ψ 3929669,96

                                                                                (3) – Χ 497792,91  Ψ 3929669,96

                                                                        (4) - Χ 497783,64   Ψ 3929674,90

                                                                        (5) – Χ 497788,73  Ψ 3929683,40

                                                                        (6) – Χ 497794,97  Ψ 3929699,61

 

 Α2  Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης) (Θ.Μ.Α.)

1)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ07 (ΧΑΝΙ22): ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε=20 τ.μ. για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 3.033,33€ έως 31/12/2025  

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:   (0) – Χ 497762,78  Ψ 3929637,73

                                                                                (1) – Χ 497765,95  Ψ 3929635,29

                                                                                (2) – Χ 497769,00  Ψ 3929639,25

                                                                                (3) – Χ 497765,83  Ψ 3929641,69

 

2)      ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΘΜ13: ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΔΥΤΙΚΑ, συνολικού εμβαδού Ε=39,97 τ.μ. για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από υπογραφή συμφωνητικού μέχρι 31/12/2025

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 6.062,12€ έως 31/12/2025  

 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:   (0) – Χ 498822,31  Ψ 3929752,88

                                                                                (1) – Χ 498816,19  Ψ 3929751,29

                                                                                (2) – Χ 498817,77  Ψ 3929745,17

                                                                                (3) – Χ 498823,89  Ψ 3929746,75

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2023  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 09:30 π.μ.  έως 11:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων , δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά (αίθουσα τύπου).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Για τις ενώσεις απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύσταση τους.

 Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β’& γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -ΤΑ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δήμου Χανίων για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη τούτου υπολογιζόμενου επί του συνολικού χρόνου μίσθωσης  και vα έχουν αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπογράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας.  Επίσης, οι συμμετέχοντες καταθέτουν φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική αριθμ. Πρωτ. 51397/05-09-2023 αναλυτική διακήρυξη.

 Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Διακήρυξη