Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

29/07/2015, Παράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων

11.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, της υπ΄ αριθμό 31716/2015 πρόσκλησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων της  σύμβασης «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», για τα τμήματα  1-7,14,19,20,22,23 έως και την Παρασκευή 04/09/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Πρόσκληση- εκδήλωση ενδιαφέροντος, Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Η υπ΄αριθμό 31716/2015 αναλυτική προσκήση - ενδιαφέροντος

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Μελέτη