Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

13/2/15 Δημόσια διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης για την ανάθεση της πράξης "Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου" με κωδικό Ο.Π.Σ. 494184

13.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

                       Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕΣΠΑ 2007-20013Ψηφιακή Ελλάδα

 

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης "Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου" .

Η πράξη αυτή έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 02 - "ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του  Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" και ο προύπολογισμός της (ο οποίος ανέρχεται στα 372.195,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης: 13/2/2015

Ημερομηνία λήξης διαβούλεσης: 1/3/2015

 

Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας είτε με e-mail στο inikolozaki@chania.gr ή με fax στο 2821093300, με θέμα "Δημόσια διαβούλευση διακήρυξης Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου" συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων.

 

Διακήρυξη μέρος Α

Διακήρυξη μέρος Β

Διακήρυξη μέρος Γ

Έντυπο υποβολής παρατηρήσεων