Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

14/07/2015, ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ"

14.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 42968

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

 

 Χανιά, 14 / 07 / 2015

Αρ.πρωτ.: 42968

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια του φεστιβάλ “Μικης Θεοδωράκης”

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-6117.005 για “Αμοιβές για διοργάνωση εβδομαδιαία εκδήλωση αφιερωμένη στον 'Θεοδωράκη"

 6. Την υπ΄ αριθμ Α-1044/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 7.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

 7. Την υπ' αριθμό 508/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00€ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών (ΑΔΑΜ 15REQ002908758)

 8. Την υπ’ αριθμό 42545/10-07-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού - Αθλητισμού

 9. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων στα πλαίσια του φεστιβάλ “Μίκης Θεοδωράκης”, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ανάθεση αφορά στην ηχητική κάλυψη δύο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του φεστιβάλ “Μίκης Θεοδωράκης” που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από 26 έως 29 Ιουλίου 2015, με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και θα περιλαμβάνει συναυλίες, χορευτικά δρώμενα, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές και ομιλίες, αφιερωμένα στο έργο και τη ζωή του. Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης, την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. – Κ.Α.Μ., το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και το Δήμο Χανίων. Αναλυτικά, η ανάθεση αφορά στην ηχητική κάλυψη των παρακάτω εκδηλώσεων και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται:

 

 1. Συναυλία στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, στις 27/7/2015 με συμμετοχή χορωδιών και μουσικών σχημάτων

 • Σύστημα P-A

 • 4 Ηχεία / πλευρά + 2 sub μεγαλύτερα από 140 db

 • 10 monitor / 15 ίντσες / με έξοδο διαφράγματος 2 ίντσες

 • Σύστημα παραλληλισμού με splitter για 2 κονσόλες

 • 2 κονσόλες ψηφιακές

 • 2 ηχολήπτες + 1 φωτιστή

 • Μικρόφωνα + καλώδια κτλ

 • Φώτα - 1 τρέσα μπροστά + 1 τρέσα πίσω με φώτα ζεστά και ψυχρά

 • Backline -1 ηλεκτρικό πιάνο, 1 σετ τύμπανα, 1 ενισχυτή μπάσου 1. Εκδήλωση στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων στις 29/07/2015

 • Τοποθέτηση Δίδυμων (2) Κόρνων ανά 30 μέτρα για κάλυψη του ενετικού λιμανιού από το φρούριο Φιρκά έως τις εγκαταστάσεις του ΙΟΧ

 • Εγκατάσταση κεντρικού σταθμού βάσης στην πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμισί.

 • Ισχύς συστήματος 20 kW

 • Οθόνη τουλάχιστον 4Χ3

 • Προτζέκτορας οπίσθιας προβολής

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια του φεστιβάλ “Μικης Θεοδωράκης”»

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ