Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

09/04/2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

09.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 

Χανιά, 09 / 04 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.:19631

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια στεφάνων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95

 3. Τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)

 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 30.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-6471.001 για “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων”

 6. Την υπ’ αριθμ. 173/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.275,00€ για την κάλυψη της (ΑΔΑΜ 15REQ002698276)

 7. Την υπ' αριθμ. Α-695/2015 Π.Α.Υ., ποσού 1.275,00€

 8. Την υπ’ αριθμ. 19245/09-04-2015 (Ορθή Επανάληψη) Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητισμού

 9. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας στεφάνων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 1.275,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε 51 δάφνινα στέφανα, εξωτερικής διαμέτρου 60 πόντων, με σατινέ κορδέλα, τα οποία θα κατατεθούν σε διάφορες εκδηλώσεις και Εθνικές Επετείους που εκπροσωπείται ο Δήμος κατά τη διάρκεια του έτους και συγκεκριμένα:

 1. 28η Οκτωβρίου (7 στεφάνια) (1 στεφάνι Χ 7 Δημοτικές Ενότητες)

 2. Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος (1 στεφάνι)

 3. Εκδηλώσεις μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας (1 στεφάνι)

 4. Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν των πεσόντων και αγνοουμένων Κρητών στην Κύπρο (1 στεφάνι)

 5. Εκδηλώσεις εορτασμού της Πρωτομαγιάς (1 στεφάνι)

 6. Εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας Λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (2 στεφάνια)

 7. Επέτειο της Ιστορικής Μάχης της Κρήτης (σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στις εξής τοποθεσίες: Κοντομαρί, Χρυσαυγή Δήμου Βουκολιών, Καμπανός, Νέα Χώρα, Κόκκινο Χωριό Δήμου Βάμου, Καστέλι Δήμου Κισσάμου, Σούδα Μνημείο Αφανούς Ναύτου, Γουβερνέτο Δήμου Ακρωτηρίου, Μνημείο Ευελπίδων Δήμου Κολυμβαρίου, Ραμνή Δήμου Αρμένων, Γαλατάς-Νεοζηλανδικό Μνημείο Δήμου Ν.Κυδωνίας, Aλικιανός Δήμου Μουσούρων, Συμμαχικό Νεκροταφείο Βλητέ, Γερμανικό Νεκροταφείο) (15 στεφάνια)

 8. Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων για τους Μιχαλάκη Καραολή και Αντρέα Δημητρίου (1 στεφάνια)

 9. Εορτασμό της επετείου Εθνικής Αντίστασης (1 στεφάνι)

 10. Εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (1 στεφάνι)

 11. Μνημόσυνο για τα θύματα του Ναυαγίου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» (1 στεφάνι)

 12. Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων ( 29 Αυγούστου 1944) στην Αγιά (1 στεφάνι)

 13. Ημέρας Ηνωμένων Εθνών (24 Οκτωβρίου) (1 στεφάνι)

 14. Ηλιάκεια (1 στεφάνι)

 15. Ημέρα Μνήμης για τον Αντιστράτηγο Εμμ. Χατζηδάκη (22 Ιουλίου) (1 στεφάνι)

 16. Εκδηλώσεις για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (7στεφάνια)

 17. Μνήμη των πεσόντων οπλιτών του στρατοπέδου του Ακρωτηρίου την επανάσταση του 1897 (1 στεφάνι)

 18. Επέτειος Έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων (1 στεφάνι)

 19. Eορτασμός της επετείου της γεννήσεως του Ελευθέριου Βενιζέλου (1 στεφάνι)

 20. Εκδήλωση μνήμης των 33 θυμάτων της 22ης Ιουνίου 1941 στην πλατεία Πεσόντων Περιβολίων (1 στεφάνι)

 21. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους δέκα εκτελεσθέντες των Στερνών (1 στεφάνι)

 22. Επιμνημόσυνη τελετή στο Πολεμικό Νεκροταφείο της Σούδας τιμώντας την μνήμη των πεσόντων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων (1 στεφάνι)

 23. Εκδήλωση μνήμης στην πλατεία Κάμπων Κεραμιών τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της 8ης Μαΐου 1944 και λοιπών αγωνιστών που συμμετείχαν στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του έθνους (1 στεφάνι)

 24. Εκδήλωση μνήμης για τους αγωνιστές που θυσιάστηκαν στο όνομα της ελευθερίας, στη μάχη που δόθηκε στην Παναγιά Κεραμιών (1 στεφάνι)

 

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς των στεφάνων στην τοποθεσία που πραγματοποιείται η εκάστοτε εκδήλωση.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, στις 13.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω :

Προς Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για «Προμήθεια στεφάνων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας.